Call us : 02-699-6698, 02-699-6643 // Email us : innovation_team@truecorp.co.th

True Innovation Awards Season 2 Tape 5 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

คลิปนี้อยู่ในหมวดของ รายการย้อนหลัง

ถึงเวลาก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ไปกับเรา

" ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ ซีซัน 2 "
True Innovation Awards Season 2

รอบ At First Sight ของ Idea Seed สาย A
นวัตกรรม 1 กาวปลูกติดกล้วยไม้จากยางผลกาฝาก
นวัตกรรม 2 เครื่องตรวจเม็ดเลือดขาว
นวัตกรรม 3 Home Builder Robot หุ่นยนต์ช่วยสร้างบ้าน
นวัตกรรม 4 แวคคั่มขวดน้ำอัดลม
นวัตกรรม 5 วัสดุกันกระแทกจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยมีเส้นใยเห็ดเป็นตัวประสาน (Eco soft)
นวัตกรรม 6 ระบบสำรวจและวางแผนการแทงปาล์มน้ำมัน โดยใช้สมาร์ทโฟน
นวัตกรรม 7 ส่องแสง-ไฟกระพริบแจ้งเตือนสายเข้าและข้อความโทรศัพท์
นวัตกรรม 8 ONZEN

พิธีกร : จอห์น วิญญู วงศ์สุรวัฒน์

คณะกรรมการ
1. ผศ.ดร. เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจ ( MBA ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2. ดร. ธีรพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ( ดร.ยุทธ )
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

3. กนช รัติวานิช
ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

4. อ. บุริม โอทกานนท์
รองคณบดี งานหลักสูตรไทย วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล

5. พัดชา เอนกอายุวัฒน์ [ พัดชา ​AF ]
นักร้อง

------------------------------------------------------------------------------------

True Innovation Awards “สิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอ”
ติดตามชมรายการ True Innovation Awards Season 2
ทางช่อง True4U
ทุกวันเสาร์ เวลา 16.00 น.
รีรัน ทุกวันจันทร์ เวลา 17.00 น.

และสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทาง
http://www.trueinnovationawards.com/ 

VDO Details
Scroll to Top